Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Afscheid van Wim Leeuwis als voorzitter van Vrijzinnigen Heerde

Vrijzinnigen Heerde
Published by in Nieuws · 23 maart 2017
Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering nam voorzitter Wim Leeuwis afscheid van het bestuur van 'zijn' Vrijzinnigen Heerde. Wim is ruim 25 (!) jaar voorzitter geweest van onze afdeling. Ook voor zijn voorzittersschap had Wim al zitting in het bestuur. Vrijzinnigen Heerde is Wim heel erg veel dank verschuldigd. In de komende Tweeluik, en binnenkort ook op deze website, leest u meer over de ALV en het afscheid van Wim Leeuwis. We zijn blij dat de ALV unaniem heeft kunnen instemmen met de benoeming van Wilma Blankvoort-Zielhuis als nieuwe voorzitter. Het bestuur ziet uit naar een prettige samenwerking!  In het filmpje de laatste woorden van Wim als voorzitter.
Geen commentaren
Terug naar de inhoud