Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Amnesty International Schrijfactie op de dag van de mensenrechten in de Julianakerk

Vrijzinnigen Heerde
Published by in Nieuws · 10 december 2017
10 december is de datum van de Rechten van de mens. Toevallig valt 10
december dit jaar op zondag en in veel kerken is geschreven voor Amnesty.
Ook in de Julianakerk in Heerde hebben we geschreven. In totaal 27 brieven
en 12 groetenkaarten. De twee jongste brievenschrijvers schreven elk een
brief in het Frans! De Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens
dateert van 10 december 1948. Maar al veel eerder in de geschiedenis werd in
Engeland de Magna Carta, het handvest over vrijheden en rechtspraak, op 15
juni 1215 ondertekende. Dit werd door de Engelse leenmannen afgedwongen
omdat zij vonden dat de koning zijn macht misbruikte. De UNESCO heeft de
Magna Carta in 2009 opgenomen op de Werelderfgoedlijst voor documenten omdat
het een mijlpaal is van vrijheid en democratie met een wereldwijde invloed.
De Magna Carta is een uniek document omdat voor het eerst gedetailleerd is
vastgelegd op welke wijze de absolute macht van de koning beperkt wordt bij
belastingheffing, feodale rechten en rechtspraak. De Magna Carta is een van
de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis. Hoezo donkere
Middeleeuwen?, vroeg voorganger Ineke Adriaansz zich af in de viering.
Hartelijk dank iedereen, die hieraan heeft meegewerkt.
Geen commentaren
Terug naar de inhoud