Wie zijn wij - Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Wie zijn wij

Wie zijn wij
Voor al dan niet kerkelijk gebondenen, wil Vrijzinnigen Heerde en omgeving een platform zijn waar men in een open, tolerante sfeer tot gesprekken over levensbeschouwelijke en religieuze onderwerpen kan komen. Respect voor andere meningen staat daarbij voorop.

Vrijzinnigen Heerde en omgeving ziet zichzelf staan in de traditie van het vrijzinnig protestantisme en het religieus humanisme. Zij staat open voor alle gezindten. Het vrijzinnig gedachtegoed probeert zij te verspreiden en opnieuw vorm te geven in wekelijkse kerkdiensten – in een nauw samenwerkingsverband met Vrijzinnig Hattem en omgeving, met eigen voorganger en gastpredikanten – met lezingen, in gespreksgroepen en via een winterprogramma dat lezingen en studiekringen omvat.

Vrijzinnigen Heerde en omgeving wil een ontmoetingsplaats zijn op religieus gebied voor mensen, al dan niet lid van een kerkgenootschap. Zij kent geen dogma’s (vaste leerstellingen of geloofswaarden), die men moet onderschrijven om lid te kunnen worden. We zijn geen kerkgenootschap in de gangbare zin van het woord, maar een vereniging die alle ruimte biedt voor gedachtewisseling, bezinning en discussie over de diepere wortels van het bestaan en alle vragen die daardoor in de mensen worden opgeroepen. Wat de leden gemeenschappelijk hebben is interesse voor en betrokkenheid bij religie en spiritualiteit in de ruimste betekenis. Ook geeft zij vorm aan gemeenschapszin tussen de leden onderling, door middel van zorg en aandacht voor elkaar. Iedereen die behoefte heeft om met anderen van gedachten te wisselen over zaken op religieus gebied is van harte welkom; als lid, als begunstiger/vriend of als gast. Het lidmaatschap staat voor iedereen zonder voorwaarden vooraf open.

© 2023 Vrijzinnigen Heerde
Terug naar de inhoud